VI SOM BOR PÅ GÅRDEN

VEGARD LARSEN

Vegard er "storbonden" på Tømte gård. Han er gårdens positive

ALT-muligmann. Det er mange forskjellige arbeidsoppgaver som må utføres på en gård og alt dette har Vegard god kontroll på. Passe på dyrene, kjøre traktor, felle trær/vedlikehold av skogen, vedlikehold av byggninger og arbeidet på jordene så dyrene har mat.

Det er ALLTID noe som skal gjøres når man er så heldig at man bor på en bondegård.


Tine er bondekona på Tømte gård. Hun har god kontroll på

hund, hest & sau. Tine liker aller best å ri og tilbyr hesteassisterteaktiviteter. Tine har LANG erfaring og utdannelse i å jobbe med mennesker som har ulike behov.

Tine har tatt utdannelse i bruk av hest & andre dyr i ulike former for aktiviteter og terapi

TINE STRØMSNES

MARIUS LARSEN

Marius er odelsgutten på Tømte.

Marius går på ungdomskolen og når han ikke hjelper til på gården elsker han å kjøre motorcross.

OLA LARSEN

Ola er yngste mann på gården, han går også på barneskolen og som sin storebror har han crossdilla.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?